Школски одбор
 • Регистрација

СКРАЋЕНИ ЗАПИСНИК СА САВЕТА РОДИТЕЉА

 • Сачињен на седници Савета родитеља одржаној 13.9.2018. године са почетком у 18 часова.
 • Прозивком је утврђено да седници присуствује 31 члан Савета родитеља.
 • На предлог председавајућег г. Милета Меловића (првог са списка I-1 а до избора новог председника) утврђен је следећи  ДНЕВНИ РЕД:
 1. Конституисање Савета родитеља и избор председника; Упознаваљње са Послоовником о раду Савета родитеља;
 1. Упознавање Савета родитеља са записницима ванредног инспекцијског надзора;
 1. Извештај о успеху ученика у школској 2017/2018. години;
 1. Давање мишљења о уплатама родитеља: ђачка ужина, ручак, осигурање ученика, посете позоришту, биоскопу, манастирима, чланарина Пријатељи деце Вождовца, Црвени крст, Кенгур, Мислиша, хуманитарне акције и друго;
 1. Упознавање са Годишњим планом рада школе за школску 2018/2019. годину;
 1. Упознавање са ивештајем директора о раду школе за школску 2017/2018. годину и са извештајем о остварености Годишњег плана рада за школску 2017/2018. годину;
 1. Активности школе везане за манифестацију „Радост Европе“.
 • Напомена: VIII-2 тренутно нема представника у Савету родитеља. Представник ће бити накнадно изабран.
 1. Конституисан је Савет родитеља за школску 2018/2019. годину са укупно 39+1 чланова. За председника Савета родитеља изабрана је Јелена Илић, а за заменика Дејан Ољача.
 • Напомена: Секретар школе истиче да ће се Пословник о раду Савета родитеља поставити на сајту школе како би свима био доступан.
 1. Директор школе упознаје присутне чланове са записницима ванредног инспекцијског надзора од 18.07.2018. године.

VII-06   број: 614-773/2018. год.

VII-06   број: 614-517/2018. год.

VII-06   број: 614-517/2018. год.

 1. Педагог школе упознаје присутне чланове са успехом и владањем ученика у облику PPT презентације.
 1. Секретар школе упознаје присутне чланове са уплата родитеља. Родитељи су сагласни да се прихвати понуда „Milenium Osiguranje” и да годишња премија по ученику износи 150 динара. Сагласни су да ужина у претплати износи 80 динара, ручак 150 динара, чланарина Пријатељи деце Вождовца 180 динара и Црвени крст 80 динара. Одобрена су и друга материјална давања, као и понуда агенције „Beoаrs BM”.
 • Напомена: сва материјална давања и све активности су на добровољној основи. За поменуте активности ученици ће бити анкетирани.
 1. Психолог школе упознаје присутне чланове са садржајем Годишњег плана рада школе за школску 2018/2019. годину.
 • Педагог школе упознаје присутне чланове са захтевом наставнице Сузане Јанковић и захтевом наставнице Славице Митровић за стицање звања ПЕДАГОШКИ САВЕТНИК. Дата је сагласнос у поступку напредовања и стицања овог звања.
 1. Директор школе упознаје присутне чланове са извештајем директора о раду школе за школску 2017/2018 годину и са извештајем о остварености Годишњег плана рада школе за школску 2017/2018. годину.
 1. Педагог школе упознаје присутне чланове са свим активностима школе везаним за предстојећу манифестацију „Радост Европе“
 • Разно:
 • Родитељ, представник V-4 предлаже да се на седнице Савета родитеља редовно позивају представници Ученичког парламента.
 • Родитељи, представници III-3 и VII-3 предлажу да председник Савета родитеља и заменик због лакше и брже комуникације са другим члановима Савета родитеља добију фотокопије списка чланова са e-mail адресама.

Записник водила, Александра Димитријевић

Има нас и на Фејсу

Facebook

ЛОГО ШКОЛЕ

logo skole

Мисао дана

''Ускликнимо с љубављу
Светитељу Сави
Српске цркве и школе
Светитељској глави.
Тамо венци тамо слава
Где наш српски пастир Сава.
Појте му Срби,
Песму и утројте!''
(из Светосавске химне)

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАЊА

 LOGO E

 

beočug

etw school highlights

aces logo