Школски одбор
  • Регистрација

РАЗРЕД И ОДЕЉЕЊЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ РОДИТЕЉА

I1

Горан Гајић

I2

Биљана Стојановић

I3

Марија Николић

I4

Владанка Стошић

I5

Соња Перњаковић

II1

Марко Јуић

II2

Ивана Стринека Трбовић

II3

Драгана Видаковић

II4

Слободанка Грбић

II5

Јелена Илић

III1

Биљана Ђорђевић

III2

Мирјана Адуловић

III3

Никола Стошић

III4

Александар Петровић

III5

Милена Вукашиновић

IV1

Сања Гајић

IV2

Илија Иркић

IV3

Драгана Маринковић

IV4

Дејан Ољача

IV5

Катарина Илић

V1

Јелена Ранитовић

V2

Ана Вићентијевић

V3

Ивана Орлић

V4

Славко  Урошевић

V5

Зоран Владисављевић

VI1

Симо Бајагић

VI2

Драган Кривокапић

VI3

Кристина Миланковић

VI4

Гордана Јанковић

VI5

Весна Ђурић

VII1

Владан Видојевић

VII2

 

VII3

Драгица Вуковић

VII4

Драган Радојичић

VII5

Никола Владисављевић

VIII1

Дејан Димитријевић

VIII2

Дејан Арсић

VIII3

Дејан Aдуловић

VIII4

Марина Здравковић

VIII5

Горан Бубњевић

СО

Љиља Бошковић

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)