У специјалном одељењу се врши континуирана едукација и рехабилитација  деце са сметњама у развоју од првог до осмог разреда.

Специјално одељење похађају ученици са интелектуалним и вишеструким сметњама.

Рад дефектолога има за циљ да се ублаже и по могућству отклоне последице психофизичких поремећаја и недостатака код ученика.

Велика пажња се поклања интегрисању ученика специјалног одељења у популацију деце редовног система образовања.

Ове школске године ученици специјалног одељења су активно учествовали у свим активностима поводом Дечије недеље, као и сваке године ученици су ишли на једнодневни излет у друштву ученика редовних одељења.

Заједничке активности (дружење, игра) у области ликовне, музичке културе, физичког васпитања, спортских активности доприносе бољој комуникацији и сналажењу у ужој и широј друштвеној средини са циљем што успешније интеграције.