Специјално одељење
  • Регистрација

Специјално одељење

Ученици специјалног одељења Вас позивају да уживате у јесени. А како је они виде...

У специјалном одељењу се врши континуирана едукација и рехабилитација  деце са сметњама у развоју од првог до осмог разреда.

Специјално одељење похађају ученици са интелектуалним и вишеструким сметњама.

Рад дефектолога има за циљ да се ублаже и по могућству отклоне последице психофизичких поремећаја и недостатака код ученика.

Велика пажња се поклања интегрисању ученика специјалног одељења у популацију деце редовног система образовања.

Ове школске године ученици специјалног одељења су активно учествовали у свим активностима поводом Дечије недеље, као и сваке године ученици су ишли на једнодневни излет у друштву ученика редовних одељења.

Заједничке активности (дружење, игра) у области ликовне, музичке културе, физичког васпитања, спортских активности доприносе бољој комуникацији и сналажењу у ужој и широј друштвеној средини са циљем што успешније интеграције.

 

 

Мисао дана

''Дeца расту у наручју родитeља, а родитeљ растe у загрљају дeтeта. Растe сe од љубави, нeпрeстано.''
(Бранкица Дамјановић)
15. мај, Мeђународни дан породицe