Специјално одељење
  • Регистрација

Специјално одељење

Час ликовне културе ученика са посебним потребама - креативан рад, бојење шишарки.

Овако је то изгледало...

Ученици специјалног одељења Вас позивају да уживате у јесени. А како је они виде...

У специјалном одељењу се врши континуирана едукација и рехабилитација  деце са сметњама у развоју од првог до осмог разреда.

Специјално одељење похађају ученици са интелектуалним и вишеструким сметњама.

Рад дефектолога има за циљ да се ублаже и по могућству отклоне последице психофизичких поремећаја и недостатака код ученика.

Велика пажња се поклања интегрисању ученика специјалног одељења у популацију деце редовног система образовања.

Ове школске године ученици специјалног одељења су активно учествовали у свим активностима поводом Дечије недеље, као и сваке године ученици су ишли на једнодневни излет у друштву ученика редовних одељења.

Заједничке активности (дружење, игра) у области ликовне, музичке културе, физичког васпитања, спортских активности доприносе бољој комуникацији и сналажењу у ужој и широј друштвеној средини са циљем што успешније интеграције.

 

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић