Специјално одељење
  • Регистрација

Специјално одељење

Час ликовне културе ученика са посебним потребама - креативан рад, бојење шишарки.

Овако је то изгледало...

Ученици специјалног одељења Вас позивају да уживате у јесени. А како је они виде...

У специјалном одељењу се врши континуирана едукација и рехабилитација  деце са сметњама у развоју од првог до осмог разреда.

Специјално одељење похађају ученици са интелектуалним и вишеструким сметњама.

Рад дефектолога има за циљ да се ублаже и по могућству отклоне последице психофизичких поремећаја и недостатака код ученика.

Велика пажња се поклања интегрисању ученика специјалног одељења у популацију деце редовног система образовања.

Ове школске године ученици специјалног одељења су активно учествовали у свим активностима поводом Дечије недеље, као и сваке године ученици су ишли на једнодневни излет у друштву ученика редовних одељења.

Заједничке активности (дружење, игра) у области ликовне, музичке културе, физичког васпитања, спортских активности доприносе бољој комуникацији и сналажењу у ужој и широј друштвеној средини са циљем што успешније интеграције.

 

 

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)