Инфо
  • Регистрација

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ, КОНТРОЛНИХ И ДРУГИХ ОБЛИКА ТЕСТИРАЊА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ  2018/19  -  ЗУЦЕ

 

 

5/5

6/5

7/5

8/5

3.9. - 7.9.

       

10.9 – 14.9.

       

17.9. – 21.9.

Српски језик – к. вежба

     

24.9 – 28.9

 

Српски језик – к. вежба

   

1.10. – 5.10.

 

Математика – к. вежба

Математика – к. вежба

Математика – к. вежба

8.10. – 12.10.

     

Српски језик – к. вежба

15.10. – 19.10

Српски језик – пимени з.

Географија-тест

 

Физика – тест

22.10. – 26.10.

 

Математика – писмени з.

Српски језик – писмени з.

Српски језик – писмени з.

29.10. – 2.11.

ТиТ - тест

Српски језик – писмени з.

Математика – писмени з.

Математика – писмени з.

5.11. – 9.11

     

Географија - тест

12.11 – 16.11

Математика – писмени з.

 

Физика – лаб. Вежба

Српски језик – контролна в

 

19.11. – 23.11

 

Математика – к. вежба

Географија - тест

Математика – к. вежба

26.11. – 30.11

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

Енглески језик -писмени з.

3.12. – 7.12.

Биологија - тест

Француски јез. - писмени з.

Француски јез. - писмени з.

Француски јез. - писмени з.

10.12. – 14.12.

Математика - контролна в

Физика – тест

Математика – к. вежба

Српски језик – писмени з.

Математика – писмени з.

17.12. – 21.12.

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба

Енглески језик - к.вежба Физика - к.вежба

24.12. – 28.12.

 

Математика – писмени з.

Математика – писмени з.

Српски језик – писмени з.

9.1. – 11.1.

 

Физика - к.вежба

Физика - к.вежба

Српски језик - к.вежба

Српски језик - к.вежба

14.1. – 18.1.

Математика – писмени з.

Биологија - к.вежба

Биологија - к.вежба

Математика - к.вежба

21.1. – 25.1.

   

Српски језик - к.вежба

Биологија - к.вежба

28.1. – 31.1.

 

 

Математика – к. вежба