Инфо
  • Регистрација

 Спискови  уџбеника  за I  и  V  разред биће објављени накнадно.

СПИСАК УЏБЕНИКА  ЗА 2. РАЗРЕД  ШКОЛСКЕ  2018/2019. године

Предмет

Уџбеници

Издавачка кућа

Српски језик

•Маша и Раша „ Царство речи” 

Читанка за други разред основне школе и ЦД

Радмила Жежељ Ралић

 

Klett

• Маша и Раша „О језику“

Српски језик за други разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

• Маша и Раша  Slovo do slova“

Уџбеник за учење латинице за други разред основне школе

Радмила Жежељ Ралић

Klett

Математика

• Маша и Раша „Математика 2 , уџбеник за други разред основне школе

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

 

Klett

• Маша и Раша

Математика 2 Радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део

Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Петар Анокић, Мирјана Кандић

Klett

Свет око нас

 

 

• Маша и Раша „Свет око нас 2 Уџбеник за други разред основне школе

Биљана Животић

Klett

• „Свет око нас 2

Радна свеска за други разред основне школе

Биљана Животић

Klett

Музичка култура

 

• „Чаробни свет музике“

Музичка култура за други разред и ЦД

Гордана Илић

Klett

Енглески језик

 

 „Playway  to English 2“, (Уџбеник и ЦД)

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Вишња Брковић

Klett

„Playway  to English 2“, (радна свеска)

Ginter Gerngros, Herbert Puhta, Вишња Брковић

Klett

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/19.

Предмет

Издавачка кућа

Назив јединице

Аутори

Српски језик

БИГЗ шклоство ДОО

- Читанка 3,

- Српски језик 3,        уџбеник

- Српски језик 3, наставни листови

- Весна Шојић, Мира Касаповић

- Ана Пејовић

- Весна Шојић, Мира Касаповић,

Ана Пејовић

Математика

БИГЗ шклоство ДОО

- Математика 3, уџбеник, 1. и 2. део

- Математика 3, радна свеска

- Мирјана Јовановић Лазић,

Дијана Дрндаревић

- Мирјана Јовановић Лазић,

Дијана Дрндаревић

Природа и друштво

БИГЗ шклоство ДОО

- Природа и друштво 3, уџбеник

- Природа и друштво 3, радна свеска

- Сања Благданић,Зорица Ковачевић,Славица Јовић, Александар Петровић

Музичка култура

БИГЗ шклоство ДОО

-Распевано дете, уџбеник + ЦД

- Марија Гаљевић

Енглески језик

Акроноло

- Discover English Starter,Уџбеник за 3. разред

- Discover English Starter,радна свеска за 3. разред

- Judy Boyle, Fiona Bedall

 

 

 

 

Списак уџбеника за 4. разред за школску 2018/2019. годину

Назив предемта

Назив уџбеника

Издавачка кућа

Српски језик

Маша и Раша

,,Речи чаробнице“, читанка за четврти разред основне школе, Радмила  Жежељ Ралић

Клетт

Маша и Раша „О језику 4“, српски језик за четврти разред основне школе,  Радмила  Жежељ Ралић

Математика

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе, Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић  

Клетт

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе,  Бранислав Поповић, Ненад Вуловић, Марина Јовановић, Анђелка Николић  

Природа и друштво

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе, Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Клетт

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе, Винко Ковачевић, Бранка Бечановић

Музичко

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе, Гордана Илић

Клетт

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе, Гордана Илић

Енглески језик

Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе,  Izabella Hearn, JayneWildman

Акроноло

Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе, KateWakeman

 

Списак обавезних уџбеника за шести разред школске 2018/2019. год.

          ПРЕДМЕТ

            НАЗИВ УЏБЕНИКА-ИЗДАВАЧ

СРПСКИ ЈЕЗИК

„Уметност речи”, читанка за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

„Дар речи”, граматика за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

„Радна свеска 6”, уз уџбенички комплет српског језика за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

ЛИКОВНА КУЛТУРА

„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе-Klett Издавачка кућа доо

МУЗИЧКА КУЛТУРА

МУЗИЧКА КУЛТУРА 6 - уџбеник са електронским аудио додатком за шести разред основне школе-ЈП Завод за уџбенике.

ИСТОРИЈА

Историја за шести разред основне школе са читанком и радном свеском-Издавачка кућа Фреска

ГЕОГРАФИЈА

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос

ФИЗИКА

Физика 6 - Уџбеник за 6. разред основне школе-Издавачко друштво “Круг”.

Физика 6 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 6. разред основне школе- Издавачко друштво “Круг”.

МАТЕМАТИКА

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо

БИОЛОГИЈА

Биологија 6, уџбеник- БИГЗ школство доо

Биологија 6, радна свеска- БИГЗ школство доо

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе- Klett Издавачка кућа доо

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Project 3 - Уџбеник (треће издање) , The English Book doo

Project 3 - Радна свеска (треће издање), The English Book doo

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Pixel 2, Дата Статус д.о.о

Pixel 2,радна свеска Дата Статус д.о.о

СПИСАК  УЏБЕНИКА ЗА СЕДМИ РАЗРЕД ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ                                                                             

 

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ

 

ИЗДАВАЧ

 

НАЗИВ УЏБЕНИКА

СРПСКИ ЈЕЗИК

Нови Логос

„ Уметност речи“, читанка за седми разред основне школе

„Дар речи“, граматика за седми разред основне школе

„Радна свеска 7”, уз уџбенички комплет српског језика за седми разред основне школе

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Тhe English Book

Project 4 – уџбеник (четврто издање)

Project 4 – радна свеска (четврто издање

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Дата Статус д.о.о

Pixel 3

Pixel 3, радна свеска

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Клетт Издавачка кућа доо

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Клетт Издавачка кућа доо

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе

ИСТОРИЈА

ЈП Завод за уџбенике

ИСТОРИЈА - уџбеник за седми разред основне школе

ГЕОГРАФИЈА

Нови Логос

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе

ФИЗИКА

Издавачко друштво ,,Круг''

Физика 7 - Уџбеник за 7. разред основне школе

Физика 7 - задаци, тестови и лабораторијске вежбе за 7. разред основне школе

МАТЕМАТИКА

Клетт Издавачка кућа доо

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе

БИОЛОГИЈА

БИГЗ школство доо

Биологија 7, уџбеник

ХЕМИЈА

Нови Логос

„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе

„Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

Клетт Издавачка кућа доо

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред основне школе

                                                                       

УЏБЕНИЦИ ЗА 8. РАЗРЕД за школску 2018/2019. годину

Предмет

Назив уџбеника

Издавач

Српски језик

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе, Наташа Станковић-Шошо

Нови Логос

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе, Драгана Ћећез-Иљукић, Јелена Срдић, Слађана Савовић, Светлана Вулић

„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред основне школе, Наташа Шошо-Станковић,Слађана Савовић; Светлана Вулић

Ликовна култура

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Сања Филиповић

Клет

Музичка култура

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Александра Станковић

Клет

Историја

Историја за осми разред основне школе,

Радош Љушић, Љубодраг Димић

Фреска

Географија

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе, Слободан Зрнић, Наташа Бировљев

Нови Логос

Физика

Физика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе, Наташа Каделбург

Круг

Физика 8 - Збирка задатака са лабораторијским вежбама за 8. разред основне школе,

Наташа Каделбург

Математика

„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић

Клет

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе, Бранислав Поповић, Сања Милојевић, Ненад Вуловић

Биологија

„Биологија 8”, уџбеник биологије за осми разред основне школе, Гордана Субаков-Симић

Нови Логос

Хемија

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Татјана Недељковић, Драгана Анђелковић

Нови Логос

Хемија 8”, збирка задатака са решењима из хемије за осми разред основне школе, Драгана Анђелковић, Татјана Недељковић

ТИО

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред основне школе, Алекса Вучићевић, Ненад Стаменовић

Клет

Енглески језик

Project 5 - Уџбеник (4. издање), Tom Hutchinson

The English Book

Project 5 - Радна свеска са ЦД-ом (4. издање)

Tom Hutchinson

Француски језик

Pixel 4, Sylvie Schmitt

Дата Статус

Pixel 4, радна свеска, Ane-Cecile Couderc

 

                                                                         Директор школе:

                                                                      ___________________

                                                                    (Драгиша Драшковић)