Инфо
  • Регистрација

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА САВЕТА РОДИТЕЉА СА СЕДНИЦЕ КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 6.12.2017.

 

  • Присуствовало је 28 од 40 родитеља чланова Савета родитеља.
  • Седници је председавала Ирена Рајковић.
  • Дневни ред :

1.Усвајање записника са претходне седнице Савета родитеља;

2.Избор чланова за Школски одбор(представника родитеља);

3.Избор представника Савета родитеља за Општински савет родитеља;

4.Измена и допуна Пословника о раду Савета родитеља;

5.Упознавање са тренутном ситуацијом у школи;

6.Насиље међу децом;

7.Хигијена у школи;

8.Избор заменика председника Савета родитеља;

9.Текућа питања.

  • Донети су следећи закључци и одлуке:

*Усвојен је записник са претходне седнице Савета родитеља без примедби.

*Секретар школе упознала је чланове Савета родитеља са решењем о именовању чланова Школског одбора ОШ”Васа Чарапић“ донетим од Скупштине града Београда донетим под бројем:112-1054/17-С од 7.11.2017.

*Избор члана за Школски одбор спровела је трочлана комисија у саставу:

1.Данијел Стевановић,

2.Зоран Владисављевић,

3.Божидар Николић.

*Након спроведеног тајног изјашњавања за избор два члана за Школски одбор(представника родитеља) изабрани су:

1.Горан Јанковић са 23 гласа и

2.Драгана Маринковић са 16 гласова.

*Чланови Савета родитеља упознати су са надлежностима Општинског савета родитеља.Изабрана су три члана Савета родитеља у својству представника и то:

1.Мирјана Адуловић,

2.Дејан Ољача,

3.Драгица Вуковић.

*Чланови Савета родитеља доставили су у писаној форми измену и допуну Посовника о раду Савета родитеља.Предлог измена и допуна Пословника прослеђен је Школском одбору у чијој надлежности је доношење Пословника.

*Директор школе упознао је чланове Савета са исходом судског поступка који је школа водила са “Акорд инжињерингом“ДОО у Привредном суду.

*Бојана Томић педагог школе упознала је чланове са свим активностима које школа предузима у вези насиља,односно са превентивним мерама,али и изреченим васпитним и васпитно-дисциплинским мерама.

*Чланови Савета изнели су примедбе на хигијену у школи и санитарном чвору школе у Белом Потоку.

  записничар:

   A.Димитријевић

Мисао дана


Моратe научити своју дeцу да јe зeмља под вашим стопалима пeпeо ваших дeдова. Да би ваша дeца поштовала зeмљу, морају знати да јe зeмља испуњeна душама прeдака, да јe зeмља са нама у сродству. Научитe вашу дeцу оно што смо ми научили нашу, да јe зeмља наша мајка. Шта год снађe њу снаћи ћe и синовe зeмљe. Ако човeк пљујe на тло пљујe на сeбe самога. Ми знамо: зeмља нe припада човeку. Човeк припада зeмљи. Ми то знамо. Свe јe повeзано као крв која ујeдињујe породицу. Свe ствари су повeзанe. Човeк нe тка ткиво живота, ми смо само јeдна нит у ткању. Шта год да чини ткању чини и сeби самом.
 (индијански поглавица Сијeтл )
ДАН ПЛАНЕТЕ ЗЕМЉЕ, 22. АПРИЛ