САТНИЦА

ПРВИ ЦИКЛУС

 

Група А

1. час

8.00 – 8.30

 

мали одмор

5 минута

 

2 .час

8.35 – 9.05

 

велики одмор

15 минута - чишћење и дезинфекција

 

3. час

9.20 – 9.50

 

мали одмор

5 минута

 

4 .час

9.55 – 10.25

 

чишћење и дезинфекција

 

Група Б

1. час

11.00 – 11.30

 

мали одмор

5 минута

 

2 .час

11.35 – 12.05

 

велики одмор

15 минута - чишћење и дезинфекција

 

3. час

12.20 – 12.50

                                                чишћење и дезинфекција до 13.30

ДРУГИ ЦИКЛУС

 

                              улазак у школу                              13.55
 

1. час

14.00 – 14.30

 

мали одмор

5 минута

 

2 .час

14.35 – 15.05

 

велики одмор

15 минута - чишћење и дезинфекција

  крај  великог  одмора   15.20
 

3. час

15.25 – 15.55

 

мали одмор

5 минута

 

4 .час

16.00 – 16.30

 

мали одмор

5 минута

 

5 .час

16.35 – 17.05

 

мали одмор

5 минута

 

6 .час

17.10 – 17.40

                                                    чишћење и дезинфекција