1. Родитељи треба да провере телесну темепературу деци, ученици, не треба да долазе у школу уколико имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције.
  1. Особе које доводе децу у школу, не улазе у школу, већ децу прате до улаза у школску зграду, где децу млађег узраста преузима дежурни учитељ - наставник и обавезно носе маску, тако да покрива нос, уста и браду.
  1. Уколико се појаве симптоми COVID-19 инфекције, јавити се у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. Не одлазити у школу и истовремено обавестити надлежну особу у школи.
  1. Уколико се симптоми појаве у школи, неопходно је да се особа са симптомима болести одмах јави у COVID-19 амбуланту надлежног дома здравља. При свакој сумњи на постојање респираторне инфекције ученику одмах ставити маску и сместити га у празну учионицу/просторију одрђену за изолацију и обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље.