ПРАВИЛА ПОНАШАЊА РОДИТЕЉА ЧИЈА ДЕЦА ДОЛАЗЕ У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ШКОЛЕ  ОД 11. 05. 2020.

 • Родитељ је у обавези да када доводи дете у објекат обавезно носи маску, тако да маска прекрива уста и нос, дезинфикује руке на улазу, и пређе преко дезобаријере за обућу и да уз минимално задржавање размени информације са запосленим задуженим за прохват ученика.
 • Родитељ не треба да улази у школу, како при довођењу, тако и у прихвату деце на крају дана (дежурно лице у школи биће задужено за прихват деце и њихово позивање када родитељи дођу по дете).
 • На улазу у објекат извршиће се бесконтактно мерење температуре и родитеља и деце.
 • Родитељи/дзз су у обавези да при при довођењу или одласку из установе држе међусобну удаљеност од 2м.
 • Родитељи могу доводити децу у целодневни боравак радним даном најраније у 7.30 часова, а по њих могу доћи најкасније у 16.30ч.
 • Прихват деце је могућ у оквиру наведеног термина, о чему родитељи треба да за сваки наредни дан унапред обавесте дежурног наставника на прихвату ученика. Изузетно уколико за то постоји могућност, деца могу бити прихваћена и пре 7.30, уз сагласност директора школе.
 • Сваког дана, пошто дођу по дете, родитељи треба да обавесте задуженог наставника да ли ће ученик доћи у школу и наредног дана. Према процени директора школе, а у односу на исказане потребе родитеља, уколико постоји процена да су поједини родитељи неоправдано пријавили своју децу за похађање целодневног боравка, директор школе може тражити од родитеља доказ о радном ангажовању родитеља (потврда од послодавца да су оба родитеља радно ангажована и да није могуће да им се организује рад од куће).
 • Свакодневно, пре доласка у школу, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у школу и о томе обавести директора.
 • Спровођење препорука за превенцију инфекције COVID – 19 изискује њихову доследну и одговорну примену како од стране запослених, тако и од стране родитеља и других законских заступника деце у циљу заштите здравља и безбедности деце и одраслих.
 • Родитељи треба да обезбеде детету  посебну флашицу са водом која ће бити само за његове потребе током боравка у школи.
 • Родитељи треба да обезбеде да дете доручкује пре поласка у школу, а да им припреме и спакују ужину и/ или суви оброк (у зависности од времена проведеног у школи),а у складу са потребама и навикама деце.