Такмичења и промоције ученика
  • Регистрација

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

   Ранг листа                                                            28. децембар 2018.

презиме и име ученика

шести разред

наставник

ранг

Бабић Урош

шести разред

Јока Светлана

II

Гајић Војин

шести разред

Цојић Драгослав

III

Марковић Виктор

шести разред

Цојић Драгослав

похвала

Делић Михајло

шести разред

Цојић Драгослав

 

Бешић Наталија

шести разред

Јока Светлана

 

Гладовић Јован

шести разред

Јока Светлана

 
 

шести разред

   

.

презиме и име ученика

седми разред

наставник

ранг

Димитријевић Андрија

седми разред

Јока Светлана

III

Радујко Милица

седми разред

Јока Светлана

похвала

Илић Марко

седми разред

Јока Светлана

 

Басарић Никола

седми разред

Јока Светлана

 

Ивановић Маријана

седми разред

Цојић Драгослав

 

Глигорић Алекса

седми разред

Јока Светлана

 

Николић Лазар

седми разред

Јока Светлана

 

Стаменков Наташа

 

Цојић Драгослав

 

Шкавић Растко

 

Јока Светлана

 

.

презиме и име ученика

осми разред

наставник

ранг

Ивановић Наталија

осми разред

Цојић Драгослав

I

Миљковић Вељко

осми разред

Јока Светлана

III

Којић Мина

осми разред

Цојић Драгослав

 

                                                                                     Предметни наставници:

                                                                                                 Јока Светлана

                                                                                                Цојић Драгослав

Мисао дана

Моја школа
Када дођe јeсeн и књигe сe купe,
Сва дeца сeдну у школскe клупe.
Нeко у прву, нeко у трeћу,
Свeјeдно јe, сви у исти разрeд крeћу.
Матeматика, српски и тако рeдом,
Дан за даном, понeдeљком, уторком, срeдом.
Свакога дана знања свe вишe,
Пуно сe пишe, помало бришe.
Пролазe дани уз учeњe,игру,
Само родитeљи то видe ко бригу.
Нашe другарство из школскe клупe,
Нe могу мамe и татe да купe.
Пуно другара и симпатија нeка,
Нeгдe у срцу свакога чeка...
(T. Oстојић)