Такмичења и промоције ученика
  • Регистрација

РЕЗУЛТАТИ ШКОЛСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ- 4. разред

 

 

Име и презиме ученика

место

пласман

1.

Ања Катић  IV-3

1. место

да

2.

Анастасија Косић IV-3

1. место

да

3.

Емилија Илић  IV-1

1. место

да

4.

Ања Миленкавић IV-4

1. место

да

5.

Софија Бабић IV-2

2. место

да

6.

Петар Бјеличић IV-4

2. место

да

7.

Вања Миленковић IV-4

2. место

да

8.

Тијана Прица IV-2

2. место

да

9.

Вера Вукмировић IV-2

3. место

да

10.

Никола Петровић IV-4

3. место

да

11.

Лана Вековић IV-3

3. место

да

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић