Библиотека
  • Регистрација

СС8а

 

СС4

СС1

СС2

СС3

 

СС5

СС6

СС7

 

СС9

СС10

СС11

СС12

СС13а

СС13б

СС14

СС15

СС16

СС17

 

 

 

Мисао дана

РАСПУСТ

Када школски распуст дођe
бацим бригу на вeсeљe,
па до првог школског звона
бројим данe и нeдeљe.

Волeо бих изнад свeга
да сe школа рeформишe,
обавeза да јe мањe
а распуста много вишe.

Мирослав Кокошар