Библиотека
  • Регистрација

VR1

VR2

 

VR3VR4

VR5   VR6

VR7  VR8

VR9  VR10

VR11  VR12

VR13  VR14

VR15  VR16

ДЕЦА У ВЕЛИКОМ РАТУ

D1 D2

 D4  D5

D6  D7

 

МОМЧИЛО   ГАВРИЋ

 

АНКА  ЂУРОВИЋ

 

ДЕЛФА  и  ДАРИНКА

 

ДРАГИЊА  БАБИЋ

 

ЈЕЛИСАВЕТА  и  ЉУБИЦА

 

КАТАРИНА,  КАСИЈА  и НАТАЛИЈА

 

ЉУБИЦА  и  ЛЕНКА

 

МИЛУНКА САВИЋ

 

М1  М2

М3 М4

М5

 

НАДЕЖДА  ПЕТРОВИЋ

 

RAMONDA  NATHALIALE

 

АЛБАНСКА  СПОМЕНИЦА

 

НАТАЛИЈА  БЈЕЛАЈАЦ

 

ОКО  СОКОЛОВО

 

ПЛАВА  ГРОБНИЦА

 

                                                                                                                                           Аутор изложбе З. Ђелић

 

 

 

 

 

 

Мисао дана

''Видeћeтe, то ћe бити лeпа и важна година. Бићe вeлика – од јануара свe до дeцeмбра. У њу ћe стати сви рођeндани и много нeзаборавних трeнутака. Бићe то година која сe памти. Нeгдe ћe саградити пут, нeгдe мост, нeгдe школу. Многи ћe сe усeлити у новe становe. Сви ћe сe нeчeму обрадовати. Слушаћeмо добрe вeсти...Нeко ћe написати нову пeсму. Нeко ћe сe први пут заљубити. Новe мајкe носићe у рукама нову дeцу. То ћe бити добра година. Радићeмо, учити и пeвати...'' Душко Радовић