Библиотека
  • Регистрација

Наша сарадња са Издавачком кућом Прополис Букс наставља се и набавком књига и новим читалачким радионицама.

За млађи узраст одржана је 18. октобра читалачка радионица са књигом "Деда у бекству" Дејвида Валијамса, а за старије ученике 2. децембра са књигом "Иван, један једини" Кетрин Еплгејт. Књиге је представила и са ученицима разговарала Тања Лебовић Зечевић.

Ученици су, осим радозналости за нове књиге, показали и своју умешност у тумачењу дела и фино развијену говорну културу.

Библиотека је набавила ове наслове, али књиге никада нису на полицама. С књигом увек долазе двоје: један враћа, а други узима, по њиховом претходном договору.

З.Ђ.

 

Мисао дана

„Из молитвeника свога покидала сам била свe листовe.
Потпуно бeз ближњих сам сe потуцала стазом лутања.
Тада, срeла сам тeбe, нeдораслог, нeжног јeдног
Дeчка, украс јeдан овe зeмљe и цeлога свeта…
Давно нeобрадована, обрадовала сам сe диодeми чистих твојих дeтињих очију
Мeсто ја тeбe, ти си мeнe за руку повeо,
Причао си да волиш Србију, Слободу и јeдног Принца.
И с тобом зајeдно сам волeла Србију, Слободу и јeдног Принца.”

(Исидора Сeкулић, ''Тихe строфe'', посвeћeнe најмлађeм погинулом војнику Цeрскe биткe – Станиславу Сондeрмајeру)