Библиотека
  • Регистрација

Наша сарадња са Издавачком кућом Прополис Букс наставља се и набавком књига и новим читалачким радионицама.

За млађи узраст одржана је 18. октобра читалачка радионица са књигом "Деда у бекству" Дејвида Валијамса, а за старије ученике 2. децембра са књигом "Иван, један једини" Кетрин Еплгејт. Књиге је представила и са ученицима разговарала Тања Лебовић Зечевић.

Ученици су, осим радозналости за нове књиге, показали и своју умешност у тумачењу дела и фино развијену говорну културу.

Библиотека је набавила ове наслове, али књиге никада нису на полицама. С књигом увек долазе двоје: један враћа, а други узима, по њиховом претходном договору.

З.Ђ.

 

Мисао дана

"Бити писмен у правом смислу те речи, не значи знати читати и писати, јер писменост није основно, већ највише образовање како у писаној тако у усменој речи."

андрагог, др Ранко Булатовић,

професор Филозофског факултета у Београду