МЕЂУНАРОДНИ ДАН ПИСМЕНОСТИ – 8. септембар

*Треба учити све док нешто не знаш и докле год живиш. Еурипид

 

То је дан који треба да нас опомене и подсети на 1.350.000 неписмених у Србији, што сигурно није коначан број ако се узме у обзир да је граница писмености далеко померена од основног познавања писма и читања текста. Како време 21. века захтева и документациону, квантитативну и информатичку писменост, као и познавање страних језика и коришћење различитих медија у готово свакодневној комуникацији – потреба за сталним описмењавањем и писмених сасвим је разумљива.

 

*Не учимо за школу, него за живот. Сенека

Наша школа доприноси смањењу броја неписмених у Србији тако што је, као прва и за сада једина школа у Београду, реализатор пројекта ДРУГА ШАНСА. Функционално основно образовање одраслих одвија се по предвиђеном програмском садржају распоређеном у три циклуса. Наставу реализују професори одговарајућих квалификација, те ученици Друге шансе имају изванредну прилику да се образују и тако омогуће себи право на рад и квалитетнији живот.

*Ни у једно доба живота није прекасно да се учи оно што је потребно. Св. Августин