Библиотека
  • Регистрација

Библиотека

ШКОЛСКУ БИБЛИОТЕКУ чине поред библиотеке у матичној школи у Белом Потоку, и библиотеке у Пиносави и Зуцу. Школа поседује укупно oкo 20000 књига и више стотина часописа са тендецијом сталног раста не само у броју наслова, већ и у квалитету саме књижевне грађе.

2012/2013.г.

Последњих неколико година расте број ученика који посећују библиотеку, а ове школске године посете су нарочито бројне и учестале.

Поводом Дана дечје књиге школска библиотека је установила титулу КЊИГОЉУБАЦ за ученика који прочита највећи број књига у текућој школској години. Титула књигољупца се наметнула из потребе да се промовише и читалачка навика и ученици који је развијају.

Ученици првог разреда посетили су школску бииблиотеку у матичној згради у Белом Потоку. Том приликом су упознати са радом библиотеке, правилима понашања и опхођења према позајмљеним књигама.

Школско такмичење  ''Мајска песничка сусретања , одржано је  11. маја 2012. године.

 

2012/2013.

Ученици првог разреда посетили су школску библиотеку у матичној згради у Белом Потоку. Том прилком су упознати са радом библиотеке, правилима  понашања  и опхођења према позајмљеним књигама.

 

Мисао дана

Песма за "баш ме брига"

Распуст је дошао, сви се веселе,
на спавање иду странице беле.
Заслужен одмор свакога чека,
игра и песма, и радост понека.
Школа ће бити, биће и књига,
ал’ сада се пева “баш ме брига”!
(Милош Стефановић)